Praktisch

Binnen ons centrum zijn er verschillende onderzoeksteams.

U kan uw kind enkel aanmelden voor wachtlijst onderzoek en therapie als de wachtlijst van een bepaald onderzoeksteam open is.
– Peuters en kleuters met een (vermoeden van) ontwikkelingsproblemen (bv. verstandelijke beperking, complexe taalstoornis, DCD, ADHD,…)
– Peuters en kleuters met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS)
– Lagere school kinderen (t.e.m. eind 2e leerjaar) met een (vermoeden van) ontwikkelingsproblemen (bv. complexe leerstoornis, DCD, ADHD,…)
– Lagere school kinderen (t.e.m. eind 2e leerjaar) met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS)
– Peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en volwassenen met een gehoorstoornis

Wachtlijsten

Momenteel kan u kinderen aanmelden tot eind 3de kleuter. Deze beperking geldt niet voor kinderen met een gehoorstoornis.

Onze wachtlijsten voor de lagere school zijn momenteel gesloten (t.e.m. eind december 2024). Begin december zullen we evalueren of er al opnieuw ruimte is om onze wachtlijst terug open te stellen.

 

 

Hoe meldt u uw kind aan?

Uw kind aanmelden gebeurt best in overleg met het CLB, uw arts, een andere hulpverlener, ….

Telefonisch

bel het nummer 051/232310

Online

klik hier om het formulier in te vullen

w

Ter plaatse

kom langs in het secretariaat