Vragen, opmerkingen of klachten?

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie Roeselare staat met zijn voltallige team in voor het aanbieden van kwalitatieve zorg op maat van iedere zorggebruiker en zijn context. Iedere zorggebruiker is dan ook een belangrijke partner waarmee we een samenwerkingsrelatie aangegaan die gebaseerd is op een fundamenteel respect voor diens eigenheid en privacy.

Ondanks de inspanningen, kan het toch gebeuren dat er iets niet naar wens is en u een klacht heeft. Mocht dit het geval zijn dan horen we dit graag van u.

Al onze medewerkers zijn bereid op een constructieve manier opmerkingen, bezorgdheden of klachten te ontvangen. In eerste instantie raden we dan ook aan om uw bezorgdheden rechtstreeks met de betrokken medewerker of dossierverantwoordelijke op te nemen. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Als het niet mogelijk of wenselijk is om de klacht direct aan de betrokkenen te melden, kan de klacht ook worden ingediend bij de directie van het centrum. De directie spreekt dan zo snel mogelijk af met de cliënt hoe zij samen de klacht zullen afhandelen.

Contactgegevens directie:

051/23.23.10 – veerle.pelckmans@carroeselare.be

Indien we er niet in slagen om via deze interne procedure tot een afhandeling van uw klacht te komen of u de indruk heeft dat u niet bij ons terecht kan met uw klacht, kan u zich ook rechtstreeks richten tot de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg of het Departement Zorg en Gezondheid. Zij kunnen u helpen bij uw vragen, opmerkingen of klachten.