Wat doen we?

overlegmoment

We onderzoeken en behandelen kinderen met ontwikkelings- en gehoorproblemen.

We doen dit met een team medewerkers van verschillende disciplines:

 • artsen
 • audiologen
 • ergotherapeuten
 • kinesitherapeuten
 • logopedisten
 • maatschappelijk werkster
 • masters in de psychologie en/of orthopedagogiek
 • psychologisch consulente

 

Met een onderzoek in het centrum proberen wij:

 • zicht te krijgen op de sterktes en de zwaktes van uw kind
 • een diagnose te stellen
 • een antwoord te formuleren op uw hulpvraag

 

Therapie in het centrum heeft als doel:

 • het functioneren van uw kind te verbeteren
 • u en uw kind te helpen in het omgaan met de problemen

Wie kan bij ons terecht?

We werken met kinderen met een:

 • verstandelijke beperking
 • complexe taalstoornis
 • autismespectrumstoornis (ASS)
 • aandachts- en hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 • coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)
 • complexe leerstoornis
 • gehoorstoornis

Er moeten verschillende problemen zijn in het dagelijks leven thuis en op school.

Dit kunnen problemen zijn met:

 • bewegen
 • concentratie
 • lezen, schrijven en rekenen
 • sociale omgang
 • taal
 • ….

We richten ons vooral op kinderen uit het gewoon onderwijs.

Kinderen aanmelden kan tot eind 3de kleuter. Deze beperking geldt niet voor kinderen met een gehoorstoornis.

Hoe meldt u uw kind aan?

 

Uw kind aanmelden gebeurt best in overleg met het CLB, uw arts, een andere hulpverlener…
U kunt uw kind aanmelden via het invulformulier op de hoofdpagina.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Stap 1 – Documenten invullen en terugbezorgen binnen de 30 dagen. 

Afhankelijk van uw keuze worden onderstaande in te vullen documenten per mail of per post opgestuurd. 

 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Algemene vragenlijst ouders
 • Toestemming uitwisselen gegevens
 • Aanvraagformulier tot aansluiting bij een zorgkas (of bewijs dat dit voor de zorggebruiker reeds in orde werd gebracht)

Bezorg ze binnen de 30 dagen terug samen met volgende documenten:
• Kleefbriefje mutualiteit
• Kopie/foto ISI+ kaart
• Indien reeds in uw bezit: Verwijsbrief met klachtomschrijving, datum en handtekening verwijzende instantie (arts, CLB-medewerker, …). Een blanco verwijsbrief is terug te vinden op onze website.
• Indien van toepassing: relevante verslagen derden (bv. privé-logopedie, externe onderzoeken …)

  Hulp nodig bij het invullen van de documenten? Maak een afspraak in het centrum om deze samen in te vullen.

  Stap 2 – We verzamelen informatie en bekijken of uw kind in ons centrum terecht kan of niet.

  We nemen contact op met relevante betrokken partners (bv. school, CLB, privé-logo, …), waarvoor u ons de toestemming gaf om bijkomende informatie op te vragen.
  Nadien bekijken we intern of uw kind in aanmerking komt voor multidisciplinair onderzoek en therapie binnen het revalidatiecentrum.

  Stap 3 – We nemen terug contact met u op.

  Wanneer we over voldoende informatie beschikken, nemen we terug contact met u op.
  Er zijn 2 mogelijkheden:
  • uw kind komt in aanmerking voor onderzoek/therapie binnen het revalidatiecentrum: hij/zij wordt op de wachtlijst voor onderzoek geplaatst.
  • uw kind komt niet in aanmerking voor onderzoek/therapie binnen het revalidatiecentrum: we overlopen met u wat andere opties kunnen zijn.