Therapieprogramma

 

In de therapie oefent uw kind zaken die moeilijk zijn voor hem/haar. Dit kan individueel of in groep. We werken steeds op het niveau van het kind.

Uw kind leert bijvoorbeeld:

 • opdrachten beter begrijpen
 • duidelijk vertellen
 • vlot schrijven
 • veters strikken
 • planmatig werken
 • positief denken
 • omgaan met anderen

Samen met u evalueren we regelmatig het therapieprogramma en passen het aan waar nodig.

De therapie wordt beëindigd:

 • als de doelstellingen bereikt zijn
 • als er geen verbetering meer is
 • als therapie door meerdere disciplines niet meer nodig is
   

Een behandeling duurt gemiddeld 2 jaar.

Een medewerker van het centrum is gedurende de ganse therapieperiode dossierverantwoordelijke. U kan steeds bij haar terecht met al uw vragen of opmerkingen. Zij is de contactpersoon voor de school, het CLB en andere diensten.

  Praktisch

  Alle therapieën gaan in het centrum door en op vaste momenten:

  • minstens 2x per week
  • niet leerplichtige kinderen komen tijdens de schooluren
  • leerplichtige kinderen komen buiten de schooluren

   

  Een therapie duurt 1 tot 2 uur.

  Via de agenda krijgt u duidelijke informatie over het therapieprogramma, afwezigheden, wijzigingen van afspraken, ….

   

  Hoe betrekken wij u als ouder bij de therapie?

  oudergesprek 

  We vinden het heel belangrijk dat we goed met elkaar samenwerken en dat u betrokken bent bij de therapie.

  Dit kan door:

  • contacten met de dossierverantwoordelijke
   • informatie over diagnose
   • evolutiebespreking
   • opvoedingshulp
   • overleg met school, CLB…
   • informatie over kinderbijslag…

  • bijwonen van therapie
   • oefeningen volgen
   • doelstellingen bespreken
   • evolutie overlopgen
  • volgen van infosessies over leerstoornissen, vroegbegeleiding…
  • deelnemen aan oudercursussen over taalstimulatie, ADHD, autismespectrumstoornissen, …

   

  Goed om weten

  Ons centrum is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en heeft een revalidatieovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap.

  Uw zorgkas betaalt de kosten van onderzoek en therapie. Voor personen jonger dan 26 jaar is een gratis administratieve aansluiting noodzakelijk. U betaalt enkel een persoonlijk aandeel van 2,20 euro per type revalidatiezitting. Hebt u een voorkeurregeling bij het ziekenfonds? Dan betaalt u niets.

  Wij kunnen niet zorgen voor:
  • opvang voor en na de therapie
  • vervoer van en naar het centrum