Wat doen we?

We onderzoeken en behandelen kinderen met ontwikkelings- en gehoorproblemen.

We doen dit met een team medewerkers van verschillende disciplines:

 • artsen
 • audiologen
 • ergotherapeuten
 • kinesitherapeuten
 • logopedisten
 • maatschappelijk werkster
 • masters in de psychologie en/of orthopedagogiek
 • psychologisch consulente

 

Met een onderzoek in het centrum proberen wij:

 • zicht te krijgen op de sterktes en de zwaktes van uw kind
 • een diagnose te stellen
 • een antwoord te formuleren op uw hulpvraag

 

Therapie in het centrum heeft als doel:

 • het functioneren van uw kind te verbeteren
 • u en uw kind te helpen in het omgaan met de problemen

 

Wie kan bij ons terecht?

We werken met kinderen met een:

 • verstandelijke beperking
 • complexe taalstoornis
 • autismespectrumstoornis (ASS)
 • aandachts- en hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 • coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD)
 • complexe leerstoornis
 • gehoorstoornis

Er moeten verschillende problemen zijn in het dagelijks leven thuis en op school.

Dit kunnen problemen zijn met:

 • bewegen
 • concentratie
 • lezen, schrijven en rekenen
 • sociale omgang
 • taal
 • ….

We richten ons vooral op kinderen uit het gewoon onderwijs.

Kinderen aanmelden kan tot eind 3de kleuter. Deze beperking geldt niet voor kinderen met een gehoorstoornis.

Hoe meldt u uw kind aan?

Uw kind aanmelden gebeurt best in overleg met het CLB, uw arts, een andere hulpverlener, ….
U kunt uw kind aanmelden via de pagina aanmelding en wachtlijsten.

 

Wat gebeurt er na de aanmelding?

We bekijken zo snel mogelijk of uw kind in aanmerking komt voor onderzoek in ons centrum.

 1. De verantwoordelijke medewerker van het centrum neemt contact met u op.
  Ze bespreekt uw hulpvraag, geeft u informatie over de werking van het centrum en stuurt u een aantal documenten:
 • toestemmingsformulier voor het opvragen van gegevens
 • vragenlijst voor ouders
 • vragenlijst voor school 
 1. U bezorgt ons de volgende documenten:
 • verwijsbrief van een arts (verplicht)
 • klevers mutualiteit (u dient in orde te zijn met uw mutualiteit)
 • toestemmingsformulier voor het opvragen van gegevens
 • de ingevulde vragenlijst voor ouders
 • de ingevulde vragenlijst voor school
 • verslagen van eerdere onderzoeken of behandelingen die voor ons van belang kunnen zijn

Hulp nodig bij het invullen van de documenten?

Kom naar het centrum op een van de volgende momenten en meldt u aan bij het onthaal:

 • maandag 18.00 uur (indien dit moment niet past – op afspraak)
 1. De verantwoordelijke medewerker van het centrum vraagt bijkomende gegevens op bij andere personen of diensten waarvoor u toestemming gaf.
 2. Met al deze informatie bekijkt de verantwoordelijke of uw kind in aanmerking komt voor onderzoek in ons centrum.
 3. De verantwoordelijke neemt terug contact met u op. Ze bespreekt de volgende stappen met u.