Hoe verloopt het onderzoek?

w

1ste gesprek

We starten met een gesprek met u. In dit gesprek gaan we dieper in op:

  • de ontwikkeling van uw kind. Breng hiervoor eventueel het boekje van Kind en Gezin mee.
  • de moeilijkheden die uw kind heeft in het dagelijks leven thuis en op school
  • uw vragen, uw zorgen en uw verwachtingen.

Onderzoek

We onderzoeken uw kind op verschillende vlakken van de ontwikkeling:

  • bewegingsvaardigheden
  • intelligentie
  • lezen, schrijven en rekenen
  • taal

Verder is er altijd een medisch onderzoek, een onderzoek van het gehoor en een klasobservatie.

Voor een onderzoek komt uw kind minstens 4 keer gedurende 1 à 2 uur naar het centrum.

Alle onderzoeken gaan op vaste momenten door.

We maken gebruik van recente onderzoeksgegevens van andere diensten (CLB, COS, …). We doen deze onderzoeken niet opnieuw.

Teamoverleg

De onderzoekers bespreken hun bevindingen op een teamoverleg.

w

Adviesgesprek

We bespreken de resultaten van het onderzoek met u. We overleggen hoe uw kind het best kan geholpen worden.

Als we besluiten tot therapie in het centrum, spreken we een therapieprogramma af. Uw kind komt dan op de wachtlijst.

Als er geen therapie in het centrum volgt, bekijken we welke andere mogelijkheden er zijn.

b

Verslag

U ontvangt later een schriftelijk verslag van het onderzoek.

Wij sturen dit verslag ook naar de diensten waarvoor u toestemming geeft.